Lyrics in Tamil

படம்: அன்னை
பாடியவர்: சந்திரபாபு
பாடல் வரிகள்: கண்ணதாசன்

புத்தியுள்ள மனிதரெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை
வெற்றி பெற்ற மனிதரெல்லாம் புத்திசாலி இல்லை

பணம் இருக்கும் மனிதரிடம் மனம் இருப்பதில்லை
மனம் இருக்கும் மனிதரிடம் பணம் இருப்பதில்லை

பணம் படைத்த வீட்டினிலே வந்ததெல்லாம் சொந்தம்
பணம் இல்லாத மனிதருக்கு சொந்தமெல்லாம் துன்பம்

புத்தியுள்ள மனிதரெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை
வெற்றி பெற்ற மனிதரெல்லாம் புத்திசாலி இல்லை

பருவம் வந்த அனைவருமே காதல் கொள்வதில்லை
காதல் கொண்ட அனைவருமே மணம் முடிப்பதில்லை

மணம் முடித்த அனைவருமே சேர்ந்து வாழ்வதில்லை
சேர்ந்த வாழும் அனைவருமே சேர்ந்து போவதில்லை

புத்தியுள்ள மனிதரெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை
வெற்றி பெற்ற மனிதரெல்லாம் புத்திசாலி இல்லை

கனவு காணும் மனிதனுக்கு நினைப்பதெல்லாம் கனவு
அவன் காணுகின்ற கனவினிலே வருவதெல்லாம் உறவு

அவன் கனவில் அவள் வருவாள், அவனை பார்த்து சிரிப்பாள்
அவள் கனவில் யார் வருவார்? யாரை பார்த்து அணைப்பாள்?

புத்தியுள்ள மனிதரெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை
வெற்றி பெற்ற மனிதரெல்லாம் புத்திசாலி இல்லை

 

Advertisements

 

The philosopher Immanuel Kant (1724-1804) was the first person to classify people into fixed races according to skin color. To him, skin color was equated with character. People of darker-colored races were inferior and destined to serve those of lighter-colored races. The linking of blackness with otherness and inferiority was one of the most powerful and destructive intellectual constructs of that time.

By early 19th century, dark colored people signified inferiority and the prospect of profit through slavery, while the possession of lightly pigmented or “white” skin became the norm from which others deviated. The rise of Social Darwinism in the late 19th century further reinforced the notion that the superiority of the white race was part of the natural order because certain “stocks” were more highly evolved and culturally superior because of their “fitness” and “adaptations.” That such ideas continue in the 21st century is viewed with disbelief by many scientists and thinkers, who cite evidence that biological races don’t exist and that races are “only” social constructs. Despite genetic evidence confirming the nonexistence of races, belief in the inherent superiority and inferiority of people affect many parts of the world.

What causes this variation in skin color?

Because of the strong correlation between pigmentation and amount of sunlight, biologists suggest that color differences are a result of natural selection imposed by different light levels in different places. This has been observed when light-skinned people get darker by tanning or when exposed to more sun.

When dark populations of humans moved into the Middle East and Europe, they evolved lighter skin color. But when those populations colonized Australia, skin color got dark again. This happened too, when humans moved from northern Asia across the Bering Strait and down into the Americas: those populations that reached Central and South America re-evolved dark pigmentation.

A person’s skin color is determined by the amount of melanin in their skin. Its purpose is to protect the skin from the Sun’s harmful UV rays. Lighter skin tones in the northern hemisphere allow more UV rays to penetrate the skin to help produce right amount of vitamin D that the body needs. The body must strike a careful balance to make sure it receives just enough UV radiation to make the essential vit. D, while avoiding overexposure that can lead to skin cancer.

In northern coastal areas, such as in Alaska and Canada, the Inuits tend to have darker skin than one might expect. This is likely from a diet rich in seafood that provides all the vit. D their bodies need. As a result, their skin produces more melanin making them darker.

Today, people of all ethnicities and nationalities travel and live all over the world. Their individual bodies adapt to conditions where they live over time, and they pass on these traits to their children. Thus, the myriad skin tones we see around us now.

 

Why do we sometimes fall into black holes of depression, anxiety and self-doubt? And can we change the way we feel?

Dr. David Burns MD, Stanford University School of Medicine and a clinical psychiatrist, is the author of the best selling book ‘Feeling Good’. He says that anxiety, guilt, pessimism, procrastination, low self-esteem, and other black holes of depression can be cured without drugs. He talks about scientifically proven techniques that immediately lift our spirits and help us develop a positive outlook on life. His book has helped people who were on the verge of suicide. His book talks about the many options available for coming out of depression and look forward to living.

– Recognize what causes our mood swings
– Nip negative feelings in the bud
– Deal with guilt
– Handle hostility and criticism
– Overcome addiction to love and approval
– Build self-esteem, and
– Feel good everyday

Please watch the 17-minutes video. You will like the entertaining way he talks, And, like me if you liked what he says, get this book.
46674

Disclaimer: I am not promoting this book. Hence, not posting a link. I bought this book from Amazon for a little less than $4.00.

 

Though the song has been picturized as a love song, it is actually Bulleh Shah crying out for God. He is pleading with God to reveal himself, even to give him a false glimpse so that Bulleh’s heart can find a respite. This is Sufi poetry, through which Bulleh Shah used to express himself.

My earlier post on Bulleh Shah. Another beautiful song.

Lyrics in Hindi

मेरी रूह का परींदा फड़फडाये
लेकिन सुकून का जज़ीरा मिल न पाए
वे की करां.. वे की करां..

इक बार को तजल्ली तो दिखा दे
झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे
वे की करां.. वे की करां..

[रान्झां दे यार बुल्लेया
सुनले पुकार बुल्लेया
तू ही तो यार बुल्लेया
मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा
तेरा मुकाम कमले
सरहद के पार बुल्लेया
परवरदिगार बुल्लेया
हाफ़िज़ तेरा, मुर्शिद मेरा ] x २

मैं कागुल से लिपटी
तितली की तरह मुहाजिर हूँ
एक पल को ठहरूं
पल में उड़ जाऊं
वे मैं तां हूँ पगडंडी
लब्दी ऐ जो राह जन्नत की
तू मुड़े जहाँ मैं साथ मुड़जाऊं

तेरे कारवां में शामिल होना चाहुँ
कमियां तराश के मैं क़ाबिल होना चाहुँ
वे की करां.. वे की करां..

[रांझन दे यार बुल्लेया
सुनले पुकार बुल्लेया
तू ही तो यार बुल्लेया
मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा
तेरा मुकाम कमले
सरहद के पार बुल्लेया
पर्यार्दिगर बुल्लेया
हाफ़िज़ तेरा मुर्शिद मेरा ] x २

रांझना वे.. रांझना वे..
जिस दिन से आशना से दो अजनबी हुवे हैं
तन्हाईओं के लम्हें सब मुल्तबी हुवे हैं
क्यूँ आज मैं मोहब्बत
फिर एक बार करना चाहूँ हाँ..

ये दिल तो ढूंढता है इनकार के बहाने
लेकिन ये जिस्म कोई पाबंदियां ना माने
मिलके तुझे भागवत
ख़ुद से ही यार करना चाहूँ

मुझमें अगन है बाकी आजमा ले
ले कर रही हूँ ख़ुद को मैं तेरे हवाले
वे रांझना.. वे रांझना..

[रान्झां दे यार बुल्लेया
सुनले पुकार बुल्लेया
तू ही तो यार बुल्लेया
मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा
तेरा मुकाम कमले
सरहद के पार बुल्लेया
परवरदिगार बुल्लेया
हाफ़िज़ तेरा, मुर्शिद मेरा ] x २
मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा..

Share the word

Bookmark and Share

Archives

Map
wordpress com stats plugin
Advertisements